Седалище

    гр. Петрич, ул. Александър Стамболийски, 14
    П.Κ. 2850

    тел: (088) 9106644
    тел: (089) 4493468
    email: info@chadar.bg