ТРЪСТИКОВА РОГОЗКА

ХАРАКТЕРИСТИКА 

  • Изработена от цели стъбла гръцка тръстика, изплетени с поцинкована тел.  
  • Дебелина на стъблата:10-15мм. 
  • Лесно транспортиране на рола. 
  • Размери:2Х2м.,2,5Х2м.,3Х2м., 3,5Х2м.,4Х2м.,или в други размери по ваш избор. 
 

Description

ОПИСАНИЕ: 

 

ТРЪСТИКОВА РОГОЗКА 

           

Тръстиковата рогозка е едно естествено и напълно екологично изделие, визработено от цели тръстикови стъбла /диаметър10-15мм/ с отлично качество, които заради особената си естетика и здравина, са най-добрият избор за нашите изделия.Тръстиковите стъбла се изплитат внимателно с поцинкована тел,  или здрава нишка между тях, и могат да се използват за всякакъв  вид ЗАСЕНЧВАНЕ, ОГРАЖДАНЕ НА ТЕРЕНИ, БАЛКОНИ, ЗА ВЕТРОЗАЩИТНИ ЗАГРАЖДЕНИЯ, НАВЕСИ, ПЕРГОЛИ и разбира се – за ПЛАЖА. Освен естествената и красота, и изключително здравата и конструкция, тръстиковата рогозка притежава и ветрозащитни способности: При изплитане на тръстиковите стъбла, между тях остават малки празнини, които позволяват частичното преминаване на вятъра и така защитават конструкцията.