Тропическо покривало Fun Palm-квадратно

 

Fun Palm е широко известно като покривен материал, и се използва много често, тъй като характерните му “ресни”/нишковид завършеци на тревата, по време на изплитането/, които падат около чадъра, създават една особена, тропическа атмосфера. Предлага се в различни размери- 2,50 х 2,50м.; 3 х 3м.; 3,50 х 3,50м.; 4 х 4м., но и кръгло. Можете да го използвате с чадъра fun palm, като просто го поставите върху рамката, привързвайки го с връзки, или тънка тел.Като лист, няма здравината на тръстиката, с нейния дървесен ствол, или на покривалото “Океания”, с еластичните му листа. Въпреки това е красив, лек и екологичен продукт, добит от естествени и възстановяеми ресурси. Добива се от листата на кокосовата палма, които се събират след отстраняването им от растението, така че да не прекъсват развитието му. След това се ушиват на машина, образувайки големи повърхности, осигуряващи висока влаго- непромокаемост. 

Category: