ТРОПИЧЕСКО ПОКРИВАЛО/ШАПКА/ Fun Palm ПЛЕТЕНО

Тропичското покривало Fun Palm, е широко известно като покривен материал и се използва много често, тъй като характерните му “ресни”/нишковидните крайчета на тревата, по време на изплитането/, които падат около чадъра, създават една особена, тропическа атмосфера. Предлага се в две плетки- а/ плетено покривало fun palm, което е по-здраво, но не предлага пълно засенчване б/ шито покривало fun palm, което се ушива на машина и предлага пълно засенчване. Можете за го използвате с чадър fun palm, просто поставяйки го върху рамката, закрепяйки го с връзки, или тънка тел. Размери: ф 2,00м. – Ф 2,10м. – Ф 2,50м 

Като лист, няма здравината на тръстиката, с нейния дървесен ствол, или на покривалото “Океания”, с еластичните му листа. Въпреки това е красив, лек и екологичен продукт, добит от естествени и възстановяеми ресурси. Добива се от листата на кокосовата палма, които се събират след отстраняването им от растението, така че да не прекъсват развитието му. След това се ушиват на машина, образувайки големи повърхности, осигуряващи висока влаго- непромокаемост. 

 

Category: